پنیر لبنه

وزن
واحد محصول
مواد تشکیل دهنده
  • خامه پاستوریزه
  • رنت
  • مایه پنیر
  • پایدارکننده
  • شير تازه گاو
  • نمک تصفیه شده خوراکی

پنیر لبنه از خانواده پنیر خامه ای و از دسته پنیرهای نرم، قابل پخش (مالیدنی) و نرسیده است که دارای بافت قابل گسترش بر روی نان می باشد. در فرآیند این نوع پنیر،  مایه پنیر را به شیر پاستوریزه  وهمگن که چربی آن تنظیم شده است افزوده و پس از انجام عمل تخمیر لاکتیکی و تشکیل لخته توسط دستگاه مخصوص و با نیروی گریز از مرکز آب پنیر از لخته جدا می شود. سپس با افزودن نمک و همگن کردن به صورت داغ در ظروف200 گرمی بسته بندی می شود.

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فرآورده های لبنی میعاد می باشد.